безредие

безредие
същ. - безпорядък, бъркотия, забърканост, разбърканост, хаос, неуредица, анархия, неуправия, неразбория, усложненост, заплетеност, залисия, безсистемност, галиматия, смутни
същ. - небрежност, непридирчивост, разпуснатост
същ. - безредица, безначалие
същ. - много объркано положение, недоразумение
същ. - объркване, заплитане, усложнение
същ. - разбъркване
същ. - смущение, смут, вълнение
същ. - шум, врява

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • разбърквам — гл. обърквам, размесвам, смесвам, умесвам, разменям, каращисвам гл. разбутвам, размествам, разбичквам, бърникам, разбърниквам гл. разстройвам, внасям безредие, поставям в безредие, разхвърлям гл. вълнувам, размътвам гл. нарушавам покоя на, бъркам …   Български синонимен речник

  • анархија — (грч anarchia) 1. безвластие, состојба на општеството во која целосно престанува владеењето на законите и на секоја власт, 2. фиг целосно безредие, хаос …   Macedonian dictionary

  • гас — (зборот го создал белгискиот хемичар и физичар од 17. век Ван Хелмонт според грчкиот збор chaos безредие) физ., хем. воздушесто тело чии честици се движат слободно и секогаш се стремат да го исполнат сиот простор во кој се затворени …   Macedonian dictionary

  • дармар — (тур. tarumar) збрка, безредие, метеж …   Macedonian dictionary

  • дезорганизација — (фр. desorganisation) 1. нарушување или уништување на живата, органската врска меѓу составните делови 2. растројство, безредие, хаос 3. целосно преобразување и нарушување на сетилните органи кај некој човек поради т. н. магнетизирање …   Macedonian dictionary

  • деранжман — (фр. derangement) 1. пречење, вознемирување во работата 2. нарушеност, безредие …   Macedonian dictionary

  • конфузија — (лат. confusio) 1. збрка, безредие, метеж 2. збунетост, нејасност …   Macedonian dictionary

  • микстура — (лат. mixtuга) 1. фарм. мешаница, течен лек добиен со мешање на повеќе материи 2. фиг. збрка, хаос, безредие …   Macedonian dictionary

  • пандемониум — (грч. pandaimonion) 1. врталиште на сите ѓаволи царство на демоните, пекол 2. фиг. место каде што царуваат сите видови расипаност и безредие …   Macedonian dictionary

  • скандал — (грч. skandalon) срамота огорчување, згрозување што го предизвикува некој срамен акт негодување, лутење, смут, безредие …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”